Krevní test: hodnoty jater

Pokud laboratorní hodnoty určují, že se zvyšuje hladina určitých bílkovin v krvi, může to znamenat problémy s játry a žlučovými cestami

Co znamenají hodnoty?

Játra jsou důležitým metabolickým orgánem. Pokud jsou jaterní buňky poškozené, uvolňují do krve konkrétnější proteiny (nazývané také jaterní enzymy).

Tři z těchto proteinů poskytují lékaři počáteční náznaky nemoci a jsou uvedeny se specifikovanými zkratkami v laboratorní zprávě:

Alaninaminotransferáza (ALT nebo ALAT)

jiný název: glutamát pyruvát transamináza (GPT),

Aspartátaminotransferáza (AST nebo ASAT)

jiný název: glutamát oxaloacetát transamináza (GOT)

Gama-glutamyltransferáza (GGT nebo g-GT).

Když mluvíme o hodnotách jater, jsou často míněny hladiny tří zmíněných enzymů v krvi. Žlučový pigment bilirubin je další látka v játrech, která se často měří v laboratoři. Zvýšené hodnoty znamenají, že něco není v pořádku. Další vyšetření obvykle následují, aby se zjistila příčina. To zahrnuje i další krevní testy, například k vyloučení virové infekce jater.

Když má smysl měřit tyto hodnoty

Lékaři určují hodnoty, když mají podezření na nemoc. Například tuková játra, zánět jater (hepatitida), problémy se žlučníkem nebo žlučovými cestami. Nastává příležitost, například když má pacient rizikové faktory pro ztučnění jater. Patří mezi ně obezita, cukrovka 2. typu, strava s vysokým obsahem cukru a vysoká konzumace alkoholu.

Laboratorní analýza krve poskytuje konkrétnější informace o tom, zda se tuková játra již změnila na hepatitidu jater s tukem a zda je orgán již pravděpodobně poškozen. Proces, který často nezpůsobuje žádné nepohodlí, a proto zůstává dlouho bez povšimnutí. „Během ultrazvukového vyšetření si lékař často všimne, že má pacient ztučněná játra, a poté stanoví jaterní hodnoty,“ dodává profesor Andreas Geier, vedoucí oddělení hepatologie Fakultní nemocnice ve Würzburgu.

Pokud trpíte onemocněním jater, lékaři pravidelně kontrolují stav orgánu. Jednou z nich je kontrola hodnot enzymů. Je to součást rutiny lékaře, když pacienti užívají v jednotlivých případech léky škodlivé pro játra.

Mezi ně patří například antidepresiva, antibiotika, léky snižující hladinu cholesterolu a účinná látka paracetamol.

Toto jsou normální rozsahy

Hodnoty se měří v jednotkách na litr krevního séra, zkráceně U / l. U mužů jsou normální hodnoty vyšší než u žen. "To je pravděpodobně způsobeno různými velikostmi jater a enzymy," vysvětluje Geier.

STARÉ: ženy: do 30 U / l, muži: do 50 U / l

AST: ženy: do 35 U / l, muži: do 50 U / l

GGT: ženy: do 40 U / l, muži: do 60 U / l

Normální hodnoty pocházejí ze standardní práce Labor & Diagnose 2020. V závislosti na laboratoři vyšetřující krev se však mohou lišit. Pokud existuje oprávněné podezření na nemoc, může lékař provést další vyšetření, jsou-li výsledky v horním normálním rozmezí.

To je třeba provést, když jsou hodnoty zvýšeny

Jak již bylo zmíněno, výsledky poskytují lékaři pouze náznak možných onemocnění u pacienta. Samotné zvýšené hodnoty navíc málo vypovídají o stavu jater. Pro konečnou diagnózu provede lékař další vyšetření. Nebo po určité době znovu zkontroluje jaterní hodnoty.

To může být také užitečné, když lékař doporučí pacientovi změnu životního stylu. Jaterní hodnoty mohou prokázat, jak pozitivní je například drastické snížení konzumace alkoholu nebo vyhýbání se sladkým nápojům. „Když pacienti zjistí, že se jejich jaterní hodnoty zlepšují, často je zázrakem, když je motivuje k dlouhodobým změnám,“ říká Geier.

játra Zvýšený cholesterol v krvi