Covid-19: Získání kondice po ventilaci

Pacienti s těžkým průběhem Covid-19 musí být často ventilováni. Poté obvykle trpí slabými dýchacími svaly. Speciální rehabilitační opatření jsou určena k opětovnému zlepšení funkce plic

Po počáteční fázi s příznaky, jako je kašel, horečka, nevolnost nebo poruchy chuti, se nový koronový virus může rozšířit do plic závažným způsobem a vyvolat tam zánět. Pokud je narušen přívod kyslíku v těle, může být nutné větrání. Asi každý pátý pacient s Covid-19 má těžký průběh a asi dvě až pět procent musí být léčeno na jednotce intenzivní péče.

Ventilační terapie: CPAP, intubace nebo ECMO

Ventilace je přizpůsobena stavu pacienta. Někdy stačí podpořit vlastní dýchání, aby vzduch, který dýcháte, obsahoval více kyslíku. Takzvaná ventilace CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) probíhá neinvazivně pomocí masky, kterou je kyslík dodáván s mírným přetlakem, nebo invazivně prostřednictvím takzvané trubice v anestezii.