Jedovaté tísňové volání: přehled všech telefonních čísel

Zde rychle najdete platná telefonní čísla pro jedovaté tísňové volání. To je vám k dispozici nepřetržitě a poskytuje cenné informace.

V případě nouze byste měli předem informovat záchrannou službu na tel: 112!

Berlín
Charité - Universitätsmedizin Berlín jedovaté nouzové číslo
Telefon: 030/19240

Bonn
Informační centrum proti otravě v toxickém středisku Severní Porýní-Vestfálsko / Bonn
Centrum pro pediatrii, Fakultní nemocnice v Bonnu
Telefon: 0228/19240

Erfurt
Společné informační centrum pro jedy pro státy Meklenbursko-Přední Pomořansko, Sasko, Sasko-Anhaltsko a Durynsko
Telefon: 0361/730730

Freiburg
Informační centrum pro otravu Freiburg
univerzitní nemocnice Freiburg
Telefon: 0761/19240

Goettingen
Jedové informační centrum severně od států Brémy, Hamburk, Dolní Sasko a Šlesvicko-Holštýnsko
Telefon: 0551/19240

Homburg / Saar
Informační a otravné centrum otravy
Saarland University Hospital and Medical Faculty of Saarland University
Telefon: 06841/19240

Mainz
Jedové informační centrum pro státy Porýní-Falc a Hesensko
Klinická toxikologie, Mainz University Medical Center
Telefon: 06131/19240

Mnichov
Jedové tísňové volání Mnichov, Oddělení klinické toxikologie
Klinikum rechts der Isar - Technická univerzita v Mnichově
Telefon: 089/19240