Rehabilitace (rehabilitace)

Rehabilitace by měla přispět k tomu, aby byly následky nemoci v každodenním životě zasaženy co nejméně a aby se zabránilo handicapu nebo potřebě péče. Zde zjistíte, jaké formy existují a kdo nese náklady

Náš obsah je farmaceuticky a lékařsky testován

Co je rehabilitace („rehabilitace“)?

Rehabilitaci lze přeložit jako „restaurování“. S pomocí rehabilitace by pacienti měli být schopni vyrovnat se s následky nemoci nebo úrazu takovým způsobem, aby to zvládli co nejlépe v každodenním životě. K tomuto účelu se používají různá lékařská, terapeutická, vzdělávací, profesní a sociální opatření, podle toho, kterých rehabilitačních cílů má být dosaženo. V léčebné rehabilitaci se používá například fyzioterapie, pracovní terapie, fyzioterapie a logopedie. Terapeuti navíc pacientům poskytují různé pomůcky, jako jsou korzety a pomůcky pro chůzi. Pacientům je poskytována také psychologická podpora, neuropsychologická terapie, léky a školení. Kromě toho se k trénování dovedností používají umělecké a tělesně orientované terapie. V mnoha situacích je důležité zapojit do léčby příbuzné. Součástí rehabilitace je také testování schopnosti pacienta zvládat stres, postupné opětovné začlenění do práce, kvalifikace nebo rekvalifikace a přizpůsobení pracoviště a životního prostoru.